Thông tin‎ > ‎

Cập nhật phiên bản Google Apps Password Sync

đăng 17:43, 18 thg 6, 2015 bởi My Lien   [ đã cập nhật 17:44, 18 thg 6, 2015 ]
Google Apps Password Sync phiên bản 1.4 hiện đã khả dụng. Phiên bản này đã sửa lỗi GAPS bị treo trong trường hợp không thể khôi phục thuộc tính địa chỉ email cho tài khoản từ Active Directory.

Lưu ý: Vấn đề này chỉ được quan sát trên Windows Server 2003, nhưng Google khuyến nghị nên nâng cấp phiên bản Windows Server bất kể phiên bản nào.

Tính năng dành cho người dùng:

Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ.


Nguồn: LVtech