Thông tin‎ > ‎

Cập nhật phiên bản Google Apps Migration dành cho Microsoft Outlook

đăng 19:18, 1 thg 4, 2015 bởi My Lien   [ đã cập nhật 01:16, 7 thg 4, 2015 ]
Google Apps Migration for Microsoft Outlook (GAMMO) phiên bản 3.0 hiện đã khả dụng với các tính năng mới sau đây:
  • GAMMO dành cho calendar có thể sử dụng Google Calendar API mới nhất (phiên bản 3)

https://drive.google.com/file/d/0B6TaBxtNqZBMVklsWkZHeXRNbFk/view?usp=sharing