Thông tin‎ > ‎

Cập nhật phiên bản Google Apps Migration dành cho Microsoft Exchange

đăng 18:21, 8 thg 11, 2015 bởi My Lien   [ đã cập nhật 18:23, 8 thg 11, 2015 ]
Phiên bản cập nhật Google Apps Migration dành cho Microsoft Exchange (GAMME) hiện đã khả dụng.

Tính năng mới:

  • Tài khoản Dịch vụ và mã OAuth 2.0 được sử dụng để ủy quyền di chuyển dữ liệu, thay thế giao thức OAuth 1.0 lỗi thời.
https://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3T0E5cmVJSlJjRXc/view?usp=sharing