Thông tin‎ > ‎

Cập nhật phiên bản Google Apps Directory Sync

đăng 16:50, 25 thg 11, 2015 bởi My Lien   [ đã cập nhật 16:51, 25 thg 11, 2015 ]
Google Apps Directory Sync (GADS) phiên bản mới hiện đã khả dụng

Tính năng mới:

  • Tính năng đồng bộ giấy phép mới chỉ định giấy phép cụ thể cho tài khoản người dùng Google Apps.

    https://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3MnMyMHhnSGhabmM/view?usp=sharing