Thông tin‎ > ‎

Cập nhật phiên bản của Google Apps Password Sync (GAPS)

đăng 20:09, 1 thg 4, 2015 bởi My Lien   [ đã cập nhật 01:35, 7 thg 4, 2015 ]
Google Apps Password Sync (GAPS) phiên bản 1.2 hiện khả dụng với các tính năng mới sau:
  • GAPS hiện có thể đăng nhập truy cập lỗi đồng bộ đến bản ghi sự kiện “Ứng dụng” của Windows;

  • Chỉnh sửa một số lỗi.

Tính năng dành cho người dùng:

Bản phát hành nhanh và Bản phát hành định kỳ.

Để biết thêm thông tin:

Tìm hiểu thêm về GAPS (phiên bản cập nhật).

 

Nguồn: LVtech