Thông tin‎ > ‎

Cập nhật mới dành cho Gmail trên Android

đăng 16:52, 26 thg 2, 2016 bởi My Lien   [ đã cập nhật 16:53, 26 thg 2, 2016 ]
Bản cập nhật Gmail dành cho Android hiện đã khả dụng trên Google Play.

Chi tiết ra mắt

Tính năng dành cho người dùng:

Khả dụng cho cả Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ.

Thời gian triển khai:

Triển khai dần (kéo dài từ 3 ngày trở lên đối với khả năng hiển thị tính năng).

https://drive.google.com/file/d/0B6TaBxtNqZBMVTBjMTlqWVRoVmc/view?usp=sharing