Thông tin‎ > ‎

Cập nhật Gmail: Liên hệ với những người khác mà bạn biết

đăng 21:39, 31 thg 3, 2015 bởi My Lien   [ đã cập nhật 00:43, 7 thg 4, 2015 ]
Có khi nào muốn gửi email đến ai đó bạn biết nhưng chưa trao đổi địa chỉ email? Bắt đầu từ tuần này, khi bạn soạn một email mới, Gmail sẽ đề xuất những kết nối trên Google+ của bạn làm người nhận, ngay cả khi bạn chưa trao đổi địa chỉ email.
https://drive.google.com/file/d/0B6TaBxtNqZBMMnd1Y25qM1JmRGM/view?usp=sharing