Thông tin‎ > ‎

Cập nhật: Giao diện mới đăng nhập Tài khoản Google

đăng 17:56, 10 thg 4, 2017 bởi My Lien   [ đã cập nhật 17:57, 10 thg 4, 2017 ]
Google đã
thông báo rằng giao diện đăng nhập tài khoản Google mới nhằm mục đích cung cấp cho người dùng trải nghiệm cải tiến đăng nhập vào tài khoản trên các thiết bị sẽ bắt đầu được triển khai dần vào ngày 05/04/2017.
https://sites.google.com/a/lvtech.com.vn/lvtech---google-apps-for-work/thong-tin/_draft_post-1/xemthem.png