Thông tin‎ > ‎

Cập nhật "Điều khoản dịch vụ Google"

đăng 20:45, 31 thg 3, 2015 bởi My Lien   [ đã cập nhật 00:28, 7 thg 4, 2015 ]
Google đã thực hiện ba thay đổi
  • Thứ nhất, làm rõ cách xuất hiện của tên và ảnh tiểu sử của bạn trong các sản phẩm của Google (bao gồm trong các bài đánh giá, quảng cáo và các bối cảnh thương mại khác)
    https://drive.google.com/file/d/0B6TaBxtNqZBMVktpamZ2RUg4VGc/view?usp=sharing