Thông tin‎ > ‎

Cảnh báo tài khoản bị tấn công, mật khẩu bị rò rỉ sẽ không được hiển thị trong Admin console

đăng 16:40, 13 thg 1, 2016 bởi My Lien   [ đã cập nhật 16:42, 13 thg 1, 2016 ]
Năm ngoái, dựa trên yêu cầu khách hàng để nâng cao tác động tổng thể và giảm khối lượng thông báo trong giao diện Admin console, Google đã ngưng các thông báo đăng nhập đáng ngờ trong hộp thư thông báo của giao diện Admin console.
https://drive.google.com/file/d/0B6TaBxtNqZBMMUFhYUFkUEowNjQ/view?usp=sharing