Thông tin‎ > ‎

Cải tiến trong trang thiết lập tài khoản Google

đăng 20:37, 2 thg 4, 2015 bởi My Lien   [ đã cập nhật 02:08, 7 thg 4, 2015 ]
Trang thiết lập tài khoản Google đã có cái nhìn và cảm nhận mới, phù hợp với nguyên tắc thiết kế của Google và đường dẫn mới hiện nay là myaccount.google.com.

Các tabs đã được gỡ bỏ, chỉ duy nhất một trang đơn giản liên kết trực tiếp đến những tài nguyên của tài khoản hiện tại.


https://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3aFkwMTAzRUxsWUU/view?usp=sharing