Thông tin‎ > ‎

Cải tiến tiêu đề thư và thư trả về

đăng 16:44, 14 thg 12, 2016 bởi My Lien   [ đã cập nhật 16:46, 14 thg 12, 2016 ]
Trong trường hợp khắc phục sự cố thư gửi đi của người dùng Gmail, thì việc nhận biết tiêu đề thư và lý giải thư bị trả về là việc khá đơn giản. Hôm nay, Gmail đã giới thiệu một số tính năng giúp người dùng dễ dàng đọc và hiểu tiêu đề thư và thư bị trả về. Sau đây là những tính năng mới
https://docs.google.com/document/d/1YLt6giqyi_naONHr4gdsy8jEkJ5DvwqCmkhqqNP9EkY/edit?usp=sharing