Thông tin‎ > ‎

Cải tiến mới trong Google Apps Vault

đăng 00:24, 17 thg 8, 2015 bởi My Lien   [ đã cập nhật 17:50, 20 thg 8, 2015 ]
Tạo quy tắc lưu giữ trong Google Apps Vault cho phép quản trị viên bảo vệ thư Gmail của nhân viên vô thời hạn nhằm đáp ứng các nghĩa vụ pháp lý hoặc lưu giữ. Ngày nay, Google giới thiệu một số cải tiến cho hệ thống lưu giữ hiện tại sẽ giúp tốt hơn cho việc đáp ứng các quy tắc hoặc chính sách của tổ chức, doanh nghiệp.
https://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3X25aWmg3a3NYOXc/view?usp=sharing