Thông tin‎ > ‎

Cải tiến hiệu ứng trong Google Slides

đăng 18:21, 5 thg 5, 2015 bởi My Lien   [ đã cập nhật 18:55, 5 thg 5, 2015 ]
Hiệu ứng động là phương thức dễ dàng để tạo cho bài thuyết trình trông sinh động hơn trong Google Slides. Bắt đầu từ ngày hôm nay, người dùng có thể cải thiện các bài thuyết trình slide với hai hiệu ứng mới
https://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3QVhrSTZvXzJHekE/view?usp=sharing