Thông tin‎ > ‎

Cải tiến chính sách tuân thủ và bảo mật đối với email

đăng 18:19, 31 thg 7, 2015 bởi My Lien   [ đã cập nhật 18:20, 31 thg 7, 2015 ]
Các cài đặt tuân thủ đối với email cho phép quản trị viên Google Apps cài đặt các chính sách điều chỉnh việc gửi nhận email bên trong cũng như bên ngoài tổ chức. Hôm nay, Google công bố hai cải tiến chính sách khác nhau nhằm tăng cường bảo mật email
https://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3alA2M0JrSDFINVE/view?usp=sharing