Thông tin‎ > ‎

Cài đặt xác minh 2 bước đơn giản hơn

đăng 18:35, 27 thg 4, 2015 bởi My Lien   [ đã cập nhật 23:23, 30 thg 7, 2017 ]
Quản trị viên có thể thiết lập ngày thực thi xác minh 2 bước trong tương lai, cho phép người dùng theo dõi thời gian để đăng ký. Người dùng sẽ được nhắc nhở đăng ký khi họ đăng nhập, và cũng sẽ nhận được nhắc nhở bằng email nếu họ không đăng ký trước khi thực thi.
https://docs.google.com/document/d/1gZRtlOQ-7DWUWSvN45YBVmCMLSDlVdUIkqWFupe29e0/edit?usp=sharing