Thông tin‎ > ‎

Cài đặt thời hạn truy cập vào tập tin Google Drive, Docs, Sheets và Slides

đăng 17:44, 18 thg 3, 2016 bởi My Lien   [ đã cập nhật 19:19, 26 thg 10, 2016 ]
Ngày nay các doanh nghiệp không hoạt động độc lập, nhân viên không chỉ làm việc với đồng nghiệp trong công ty, mà còn làm việc với nhà cung cấp bên thứ ba, khách hàng và các doanh nghiệp khác
https://docs.google.com/document/d/10Uko-eu2rmt5ZfYAa2L1jyCXfqBCYzWGUzpAEGeXJic/edit?usp=sharing