Thông tin‎ > ‎

Cài đặt tính toán lặp lại trong Google Sheets

đăng 17:27, 7 thg 12, 2016 bởi My Lien   [ cập nhật 21:31, 11 thg 12, 2016 bởi Vyvy Nguyen Thuy ]
Để ngăn chặn lỗi trong các phép tính phức tạp, Google đã giới thiệu tính năng mới trong Sheets trên web (
Tập tin [File] -> Cài đặt Bảng tính [Spreadsheet settings] -> Tính toán [Calculation] -> Tính toán lặp lại [Iterative calculation]), cho phép người dùng cài đặt số lần tối đa một phép tính với tham chiếu lặp lại có thể xảy ra.
https://docs.google.com/document/d/1-mG-Oz1_NrVPImgv_voE2WmCSCSKgdzg-bOpoRXCiak/edit?usp=sharing