Thông tin‎ > ‎

Cài đặt mới hạn chế nội dung YouTube dành cho quản trị viên

đăng 17:45, 6 thg 8, 2015 bởi My Lien   [ đã cập nhật 17:47, 6 thg 8, 2015 ]
Ngày nay, Google giới thiệu cài đặt mới đối với YouTube, cài đặt này đã khả dụng cho quản trị viên Google Apps như là dịch vụ bổ sung, cho phép quản trị viên hạn chế nội dung YouTube trên các mạng được quản lý.  
https://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3czlwT1pDZVdQdzQ/view?usp=sharing