Thông tin‎ > ‎

Các tính năng mới trong ứng dụng Google Drive trên Android

đăng 17:42, 13 thg 4, 2016 bởi My Lien   [ đã cập nhật 17:43, 13 thg 4, 2016 ]
Google Drive phiên bản mới dành cho Android hiện đã khả dụng trên Google Play

Các tính năng mới bao gồm:

  • Trượt để xem trước: người dùng có thể trượt qua các thư mục Drive nhanh hơn để xem trước. Điều này cho phép nhanh chóng quét qua tất cả tập tin yêu thích trên Google Drive.

    https://docs.google.com/document/d/1UeCvkYPPDoY2Qga0JkM8uiWutBQmGH1xRnbvcfD9kew/edit?usp=sharing