Thông tin‎ > ‎

Các kiểm soát nhằm bảo vệ và giữ an toàn cho Tài khoản Google

đăng 17:48, 16 thg 6, 2015 bởi My Lien   [ đã cập nhật 17:50, 16 thg 6, 2015 ]
Hiện nay, với những cải tiến mới, người dùng có thể quản lý các cài đặt riêng tư và bảo mật của mình ở cùng một nơi, đó là
Tài khoản của tôi (My Account). Tài khoản của tôi giúp người dùng quản lý các cài đặt Tài khoản Google.
https://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3bmZBVkVXdEVIOGs/view?usp=sharing