Thông tin‎ > ‎

Các cập nhật cho di động và giao diện ứng dụng mới cho người dùng Google+ tại nơi làm việc

đăng 01:50, 31 thg 3, 2015 bởi My Lien   [ đã cập nhật 21:27, 6 thg 4, 2015 ]
vài tính năng mới được thiết kế giúp bạn sử dụng Google+ dễ dàng hơn. 

https://drive.google.com/file/d/0B6TaBxtNqZBMenU2ODNlVFlpems/view?usp=sharing