Thông tin‎ > ‎

Bộ lọc tuân thủ đính kèm

đăng 17:47, 26 thg 10, 2016 bởi My Lien   [ đã cập nhật 20:50, 26 thg 10, 2016 ]
Quản trị viên G Suite có thể thiết lập chính sách tuân thủ dành cho đính kèm trong email như văn bản, video và tập tin âm thanh, hình ảnh, thậm chí cả tập tin nén và tài liệu lưu trữ. Điều kiện chỉ định chính sách dựa trên loại tập tin, tên tập tin và kích thước email. Quản trị viên cũng có thể chỉ định tin nhắn bằng cách thủ công để đáp ứng điều kiện.
https://docs.google.com/document/d/1b3SO5cyB5u14mFQc85-cy7nwcaRg0GlAWRXGv4xs0gM/edit?usp=sharing