Thông tin‎ > ‎

Biểu tượng cảm xúc trong Trả lời thông minh

đăng 17:37, 6 thg 4, 2016 bởi My Lien   [ đã cập nhật 18:58, 26 thg 10, 2016 ]
Khi một ai đó gửi email yêu cầu lên lịch họp mà đó là một cơ hội tốt theo suy nghĩ của bạn “Aw
💩.” Hay, khi bạn nhận được cập nhật lần thứ 17 về một chủ đề không quan tâm từ hơn 10 emails trước, bạn chỉ muốn nói 💤.
https://docs.google.com/document/d/1fKzdYWG3j4Jn_L9O83VDoMUriS2KtVz4Jv5pAdbM1PE/edit?usp=sharing