Thông tin‎ > ‎

Bảo vệ tập tin Office trong Gmail (dành cho quản trị viên)

đăng 17:42, 21 thg 10, 2016 bởi My Lien   [ đã cập nhật 21:17, 24 thg 10, 2016 ]
Ở bất cứ lĩnh vực nào - y tế, dịch vụ tài chính hay các ngành nghề công nghiệp - G Suite luôn dành cho quản trị viên nhiều quyền kiểm soát đối với email của doanh nghiệp. Đối với khách hàng có nhu cầu lưu trữ các email không được mã hóa theo quy định
https://drive.google.com/file/d/0B6TaBxtNqZBMdjJsclZSM21tQnM/view?usp=sharing