Thông tin‎ > ‎

Báo cáo chia sẻ tập tin Google Drive chính xác hơn trong giao diện Admin console

đăng 15:07, 6 thg 2, 2016 bởi My Lien   [ đã cập nhật 15:09, 6 thg 2, 2016 ]
Trước đây, số lượng tập tin trên Google Drive của chủ sở hữu trong miền có thể hiển thị với khách mời bên ngoài vì những tập tin này được chia sẻ công khai hoặc có thể được nhìn thấy với bất cứ ai có liên kết hoặc được chia sẻ với người nhận cụ thể bên ngoài miền.
https://drive.google.com/file/d/0B6TaBxtNqZBMOXRyMEhvN0ZneEk/view?usp=sharing