Đây là bản tin đặc biệt dành cho quản trị viên.

Bảng điều khiển dành cho quản trị viên đã được thiết kế lại để đáp ứng tốt hơn nhu cầu của tổ chức, đặt các điều khiển quan trọng nhất ở vị trí trước và trung tâm, đồng thời giúp cho các tác vụ thường gặp nhất trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết để quản trị viên hoàn tất công việc.

YouTube Video


Vui lòng xem lại bản tin trước đây để tham khảo hướng dẫn tổng quan , bên cạnh đó, quản trị vên còn được cung cấp video hướng dẫnảnh chụp màn hình  chỉ ra cách thay đổi các cài đặt, quản lý người dùng, áp dụng bộ lọc và truy cập các tính năng được sử dụng thường xuyên khác trong Giao diện người dùng mới.

Thiết kế lại sẽ được triển khai dần tới tất cả các miền trong những tuần sắp tới. Hy vọng các quản trị viên thích các thay đổi và Google sẽ tiếp tục nỗ lực làm việc để cung cấp các công cụ hiệu quả, thân thiện và dễ truy cập.

 

Nguồn: LVtech