Thông tin‎ > ‎

Thông báo từ Google

đăng 22:14, 30 thg 3, 2015 bởi My Lien   [ đã cập nhật 19:12, 24 thg 4, 2015 ]
Gửi người dùng Google, 
Bạn có thể đã đọc trên báo chí rằng các công ty Internet đã tham gia một chương trình bí mật của chính phủ Mỹ được gọi là PRISM bằng cách cho phép Cơ quan An ninh quốc gia truy cập trực tiếp đến các máy chủ của chúng tôi. Theo chỉ đạo của Giám đốc điều hành và Trưởng ban pháp lý của Google, chúng tối muốn các bạn biết được sự thật.
https://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3RjFJZzctc2FDQUE/view?usp=sharing