Thông tin‎ > ‎

Xóa bỏ khách mời khỏi video call Hangout

đăng 19:20, 1 thg 4, 2015 bởi My Lien   [ đã cập nhật 00:59, 7 thg 4, 2015 ]
Kể từ nay,
người tham gia Hangouts sẽ có khả năng xóa bỏ các thành viên khác từ Hangout. Điều này chỉ khả dụng cho những người cùng tên miền với người tạo Hangouts

https://drive.google.com/file/d/0B6TaBxtNqZBMaEtsckF2YWpwaEU/view?usp=sharing