Thông tin‎ > ‎

30 GB chia sẻ giữa Drive, Gmail, và Google+ Photos

đăng 00:51, 30 thg 3, 2015 bởi My Lien   [ đã cập nhật 19:56, 6 thg 4, 2015 ]
Trong vài tuần tới, tất cả người dùng Google Apps sẽ có được 30 GB dung lượng lưu trữ

https://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3cklkbEUtRkFmMTQ/view?usp=sharing