Thông tin‎ > ‎

20/4/2015:ngưng hỗ trợ các APIs Google Apps Admin phiên bản cũ

đăng 00:12, 3 thg 4, 2015 bởi My Lien   [ đã cập nhật 20:22, 20 thg 4, 2015 ]
Trong vài năm qua, Google đã cập nhật các APIs với các phiên bản mới trên Drive và Calendar, những APIs này đã được sử dụng để quản lý các tên miền Google Apps for Work. Các APIs phiên bản mới hiện được cung cấp phát triển nhiều cải tiến so với các phiên bản cũ của API. Với mỗi lần giới thiệu phiên bản mới, Google đều thông báo việc gỡ bỏ hoặc không hỗ trợ các APIs tương ứng. 
https://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3WWdHVzQ5dlM4UXM/view?usp=sharing