Thông tin‎ > ‎

18 ngôn ngữ mới cho Drive, Docs, Sheets và Slide.

đăng 00:43, 30 thg 3, 2015 bởi My Lien   [ đã cập nhật 19:55, 6 thg 4, 2015 ]
Google Drive cho phép người dùng lưu trữ và truy cập các tập tin ở bất cứ nơi nào

https://drive.google.com/file/d/0B6TaBxtNqZBMekYzQVNaaXY4b0k/view?usp=sharing