Thông tin‎ > ‎

15/08/2016: Inbox by Gmail sẽ khả dụng

đăng 17:41, 12 thg 8, 2016 bởi My Lien   [ đã cập nhật 17:43, 12 thg 8, 2016 ]
Các quản trị viên lưu ý!
Bắt đầu từ 15/08/2016, Inbox by Gmail sẽ được kích hoạt cho miền của bạn nếu đã chọn tự động phát hành sản phẩm mới cho người dùng. Nếu đã chọn phát hành sản phẩm mới theo cách thủ công, quản trị viên có thể bật Inbox.
https://drive.google.com/file/d/0B6TaBxtNqZBMZDJvV2RvWF9NRUk/view?usp=sharing