Thông tin‎ > ‎

01/7/2016: ngưng hỗ trợ Google Drive dành cho Mac/PC phiên bản 1.22 trở về trước

đăng 17:48, 4 thg 5, 2016 bởi My Lien   [ đã cập nhật 17:49, 4 thg 5, 2016 ]
Google vừa thông báo ngày 01/7/2016 sẽ ngưng hỗ trợ đồng bộ Drive dành cho Mac/PC phiên bản 1.22 trở về trước và từ đây trở đi, Google ngưng hỗ trợ bất kỳ phiên bản Google Drive dành cho Mac/PC sau hơn 1 năm trong trường hợp không cập nhật.
https://drive.google.com/file/d/0B6TaBxtNqZBMbW5CaGpaT3A0R2s/view?usp=sharing