Các tính năng thông minh trong Google Sheets dành cho doanh nghiệp

đăng 17:14, 15 thg 12, 2017 bởi My Lien   [ đã cập nhật 17:14, 15 thg 12, 2017 ]

Khi nói đến dữ liệu trong bảng tính, giải mã thông tin chi tiết luôn là một thách thức cho dù người dùng là một chuyên gia bảng tính hay là nhà phân tích dữ liệu chuyên nghiệp. Nhưng nhờ những cải tiến trong điện toán đám mây và trí thông minh nhân tạo, người dùng có thể khám phá và trao quyền cho mọi người trong tổ chức - không chỉ những người có kiến thức về kỹ thuật hoặc phân tích - để đưa ra các quyết định sáng suốt hơn.
https://docs.google.com/document/d/1PtlW6oCmes2sJ8JBD6VqIlQzso1c0KmPKoPRbnT6hb0/edit?usp=sharing

Nhúng mã HTML và JavaScript trong Google Sites mới

đăng 17:09, 14 thg 12, 2017 bởi My Lien   [ đã cập nhật 17:09, 14 thg 12, 2017 ]

Gần đây, Google đã cho phép
nhúng các trang web dưới dạng iframes trong Google Sites mới. Với lần ra mắt này, Google cung cấp thêm một công cụ để tùy chỉnh các trang web, người dùng có thể nhúng mã HTML và JavaScript trực tiếp vào các trang Sites.
https://docs.google.com/document/d/17uChEbrsXN2NOG1QyGHuuEpjuZKf_aul_D54RyUwX-4/edit?usp=sharing

Thay đổi cách xem ảnh và video trong Google Drive

đăng 17:09, 12 thg 12, 2017 bởi My Lien   [ đã cập nhật 17:09, 12 thg 12, 2017 ]

Hiện nay, trong Google
Drive, người dùng có thể xem Google Photos trực tiếp qua tab trong điều hướng bên trái và từ các thư mục bên trong My Drive.
https://docs.google.com/document/d/1ijheRDZSQQEgquUdM1noZia3Sq-IoZB3WRpSwVlhV20/edit?usp=sharing

Hai thay đổi cho điều hướng phần báo cáo trong Admin console

đăng 17:25, 11 thg 12, 2017 bởi My Lien   [ đã cập nhật 17:26, 11 thg 12, 2017 ]

Google đang thực hiện hai thay đổi trong
Admin console để cải thiện khả năng hiển thị của các báo cáo cho các ứng dụng G Suite cụ thể.Thay đổi thứ nhất, Google sẽ đổi tên "Báo cáo tổng hợp" (“Aggregate Reports”) thành "Ứng dụng" (“Apps”).
https://docs.google.com/document/d/1V9Fvn1MUSUZSQkM2Ffi6gxOINV_u1tVbptbmlSO1q3o/edit?usp=sharing

Chín ứng dụng của bên thứ ba được thêm vào danh mục ứng dụng SSO tích hợp G Suite

đăng 17:19, 10 thg 12, 2017 bởi My Lien   [ đã cập nhật 17:21, 10 thg 12, 2017 ]

Với Đăng nhập một lần (SSO), người dùng có thể truy cập tất cả các ứng dụng đám mây dành cho doanh nghiệp, bao gồm
Admin console. Google hỗ trợ hai chuẩn SSO phổ biến nhất, OpenID Connect và SAML và có hơn 800 ứng dụng có hỗ trợ SSO được tích hợp trước trong danh mục ứng dụng của bên thứ ba.
https://docs.google.com/document/d/1QXq7Fk4YhCnql7Si9gG6huh40GuscTzCU7RDsdSntjE/edit?usp=sharing

Tổ chức cuộc họp Hangouts Meet với tối đa 50 người

đăng 17:07, 7 thg 12, 2017 bởi My Lien   [ cập nhật 18:56, 7 thg 12, 2017 bởi Vyvy Nguyen Thuy ]

Gần đây Google đã công bố một số bổ sung thú vị cho bộ sản phẩm và tính năng Hangouts Meet, bao gồm hỗ trợ tối đa 50 người tham gia cuộc họp. Tính năng này bây giờ đã có cho tất cả các cuộc họp được tổ chức bởi người dùng phiên bản G Suite
Enterprise.
https://docs.google.com/document/d/1QxxhB9xxKU3HZY2-U2w9mZUuXMiyEaKEDHtPQ40_3KI/edit?usp=sharing

Kiểm soát việc di chuyển nội dung ra khỏi Team Drives trong tổ chức

đăng 17:04, 6 thg 12, 2017 bởi My Lien   [ đã cập nhật 17:04, 6 thg 12, 2017 ]

Team Drives cho phép người dùng chia sẻ tập tin với mọi người trong và ngoài miền. Khi người dùng có thể muốn những người bên ngoài tên miền, chẳng hạn như khách hàng và đối tác, thêm và đóng góp vào Team Drives của miền, đó chính là điều quan trọng trong việc kiểm soát của quản trị viên đối với những ai có thể di chuyển các tập tin                                                                                                                                                                                                                                                                        
https://docs.google.com/document/d/1wRXFh2CGjMi6FY3x0OMBi8ondWw_L7xbnKIc40YGp58/edit?usp=sharing


Dễ dàng thêm chân trang trên toàn trang web trong Google Sites mới

đăng 17:16, 5 thg 12, 2017 bởi My Lien   [ đã cập nhật 17:18, 5 thg 12, 2017 ]

Nhiều trang web, đặc biệt là các trang web được tạo ra cho các mục đích kinh doanh, yêu cầu một tiêu đề nhất quán trên tất cả các trang. Những chân trang thường chứa thông tin quan trọng, như thông tin liên lạc của tổ chức, chính sách bảo mật và hơn thế nữa. Với lần ra mắt này, Google tạo điều kiện thuận lợi cho người dùng trong việc tạo và quản lý các chân trang trên toàn trang web ở một nơi duy nhất trong Google Sites mới.
https://docs.google.com/document/d/1II96oGRIPXgfWfVRE-39VVPHWTbGFtX7vrfRLr5lvzE/edit?usp=sharing

Cam kết về API lưu trữ, ngưng Realtime API

đăng 17:05, 4 thg 12, 2017 bởi My Lien   [ cập nhật 18:50, 4 thg 12, 2017 bởi Vyvy Nguyen Thuy ]

Google đã ra mắt Google Realtime API vào năm 2013 để giúp các nhà phát triển xây dựng các ứng dụng cộng tác sử dụng các mô hình dữ liệu dựa trên JSON quen thuộc, bỏ qua sự phức tạp của đồng bộ trong thời gian thực với API. Kể từ đó, Goole đã phát triển các giải pháp lưu trữ đám mây nhanh và linh hoạt khác như Google Cloud SQL và Google Cloud Firestore. Chính vì vậy, Google đã quyết định không sử dụng API Realtime để đẩy mạnh sử dụng những giải pháp mới và mạnh mẽ này.
https://docs.google.com/document/d/1ISJBLB0siJ9EqjVwcL3Ku3HRqk7hxkYuV1mxsBog8-Y/edit?usp=sharing

Sao chép thông tin cuộc họp Hangouts Meet qua các sự kiện Google Calendar

đăng 19:22, 3 thg 12, 2017 bởi My Lien   [ đã cập nhật 19:23, 3 thg 12, 2017 ]

Có nhiều lý do người dùng muốn lên lịch cho nhiều sự kiện
Calendar kết hợp với chi tiết cuộc họp Hangouts Meet. Ví dụ:
  • Cài đặt các sự kiện riêng biệt cho cuộc phỏng vấn để bảo vệ sự riêng tư của người phỏng vấn.
    Tạo các sự kiện riêng biệt, chẳng hạn như một sư kiện dùng để đặt phòng, một sự kiện dùng để mời diễn giả, một sự kiện dùng để mời khách tham dự.
    Quay trở lại cuộc họp khác mà không cần thoát ra hay kết nối trở lại trong vòng nửa tiếng.
    https://docs.google.com/document/d/1ThwXAU_h_SPX5jDGEmQU_1y-A-zhp7bKzgyc1DULqSw/edit?usp=sharing

1-10 of 840