Trình bày chuyên nghiệp với Google Slides mới

đăng bởi My Lien   [ đã cập nhật ]

Là công cụ trình chiếu,
Google Slides đã được trang bị các tính năng cộng tác theo thời gian thực. Bắt đầu từ ngày hôm nay, Google giới thiệu các tính năng mạnh mẽ mới để giúp người dùng và nhóm tự tin khi trình bày trước khách hàng và nhận được đơn hàng từ những ý tưởng mới lại có thể tiết kiệm thời gian quý báu.
https://docs.google.com/document/d/1uG-ciNFNn3infszy2ItpdhhL4YB6Xxe1g60CwPU8UG4/edit?usp=sharing

Phân tích và trực quan hóa dữ liệu dễ dàng với Google Data Studio

đăng 18:20, 18 thg 10, 2017 bởi My Lien   [ đã cập nhật 18:21, 18 thg 10, 2017 ]

Năm ngoái, Google đã công bố nền tảng báo cáo và trực quan hóa dữ liệu mới cho các doanh nghiệp -
Data Studio.

Data Studio cho phép kết nối với tất cả dữ liệu và biến thành các báo cáo, đẹp mang tính chất cung cấp thông tin, hoàn toàn có thể tùy chỉnh, dễ hiểu và dễ chia sẻ.

https://docs.google.com/document/d/1HcrdWKkz_AOM888L8ayKg-SjPe3xo_3YygComEIx0xo/edit?usp=sharing

Tìm kiếm trực quan hơn trong Google Cloud Search

đăng 18:36, 17 thg 10, 2017 bởi My Lien   [ đã cập nhật 18:37, 17 thg 10, 2017 ]

Đầu năm nay, Google đã khởi chạy
Google Cloud Search, một công cụ G Suite mới sử dụng máy học (machine learning) giúp các tổ chức tìm kiếm và truy cập thông tin nhanh chóng.

Giống như Google Search, cho phép tìm kiếm các truy vấn một cách tự nhiên, trực quan, chúng tôi muốn giúp người dùng dễ dàng tìm thông tin tại nơi làm việc bằng cách sử dụng ngôn ngữ hàng ngày.

https://docs.google.com/document/d/1k-PbgbsnpGNjC0W8NNH4VCZecgyNb8aI_CzZm3mX5M8/edit?usp=sharing

7 cách quản trị viên giúp bảo vệ tài khoản chống tấn công lừa đảo trong G Suite

đăng 18:19, 16 thg 10, 2017 bởi My Lien   [ đã cập nhật 18:20, 16 thg 10, 2017 ]

Google luôn nỗ lực cải tiến để bảo vệ doanh nghiệp/tổ chức chống lại các cuộc tấn công lừa đảo từ việc sử dụng
Máy học để chỉnh sửa các thuật toán phát hiện và xây dựng các tính năng phát hiện các cuộc tấn công trước đó. Trong khi ngăn chặn các cuộc tấn công từ bên ngoài trong khả năng, Google tiếp tục xây dựng và cung cấp các tính năng được thiết kế riêng cho quản trị IT phát triển hệ thống phòng chống mạnh mẽ các cuộc tấn công lừa đảo.
https://docs.google.com/document/d/1xTXBi9bFAXngrOZ4PHh6xXALUBSZZuWaWNc-LUvNS0E/edit?usp=sharing

Cải tiến tính năng tương tác giữa Google Calendar Interop và Microsoft Exchange

đăng 18:15, 15 thg 10, 2017 bởi My Lien   [ đã cập nhật 18:16, 15 thg 10, 2017 ]

Giờ đây, Google đã tạo điều kiện cho việc quản lý đồng thời Google Calendar và Microsoft Exchange Server (bao gồm Office 365) trong tổ chức dễ dàng hơn bằng cách hỗ trợ tra cứu thời gian thực việc rảnh / bận giữa hai hệ thống trong cùng một tổ chức trên cả điện thoại di động và web. Đây là tính năng được yêu cầu phổ biến từ khách hàng sử dụng môi trường lai G Suite - Microsoft Exchange.
https://docs.google.com/document/d/1AsEugZzryat6U4KXwBy1h4k73Nmh5wMxw69vjo76z6E/edit?usp=sharing

Ra mắt bản xem trước Danh bạ cho người dùng

đăng 18:13, 13 thg 10, 2017 bởi My Lien   [ đã cập nhật 18:14, 13 thg 10, 2017 ]

Quản trị viên G Suite có thể kiểm soát khi người dùng bắt đầu sử dụng Danh sách liên hệ mới (còn gọi là
xem trước Danh bạ). Chỉ cần bật xem trước Danh bạ trong Admin console. Khi mở Danh bạ, người dùng sẽ thấy bản xem trước Danh bạ mới. Người dùng vẫn có thể chuyển về phiên bản Danh bạ cũ.
https://docs.google.com/document/d/1jvAM7M0u1G8IrOShtS5hOyBKTVaRan0TUg-LqM3qc64/edit?usp=sharing

Tạo đầu trang và chân trang tùy chỉnh trong Google Trang tính

đăng 18:24, 12 thg 10, 2017 bởi My Lien   [ đã cập nhật 18:24, 12 thg 10, 2017 ]

Trong khi tạo các trang tính chuyên nghiệp, điều quan trọng là người dùng có thể gắn các trang tính với một số thông tin nhất định-ví dụ như tên công ty, thông báo bảo mật và bất kỳ chi tiết quan trọng nào khác. Với lần ra mắt này, Google đã cải tiến để đáp ứng nhu cầu nêu trên.
https://docs.google.com/document/d/1u-O7MSHV-DK4xhU8aFI-fSvaiDFLn8PRxTstpaMEpOk/edit?usp=sharing

Trình bày với Jam trong cuộc họp thông qua thiết bị di động

đăng 18:16, 10 thg 10, 2017 bởi My Lien   [ đã cập nhật 18:16, 10 thg 10, 2017 ]

Khi tiếp tục thêm các tính năng mới vào trải nghiệm tổng thể của
Jamboard, Google đã nỗ lực để ứng dụng Jamboard trở nên hữu dụng và dễ sử dụng hơn trên điện thoại di động. Bản phát hành Jamboard mới nhất cho phép trình bày vào một cuộc họp trực tiếp từ điện thoại, do đó người dùng có thể chia sẻ ý kiến với các đồng nghiệp từ xa dù không có bảng ở gần.
https://docs.google.com/document/d/1rh2dvnoOwUxOzt8mZLNceGeBfmBamkSN8VSMIF3e8iI/edit?usp=sharing

Sử dụng Google Drive và ứng dụng Files để sắp xếp nội dung trên thiết bị iOS 11

đăng 18:20, 8 thg 10, 2017 bởi My Lien   [ đã cập nhật 18:21, 8 thg 10, 2017 ]

Với
Google Drive, người dùng có thể truy cập và chỉnh sửa tập tin trên nhiều thiết bị và nền tảng làm việc. Ứng dụng Files mới cho iOS 11 sẽ tập hợp các tập tin và tài liệu được lưu trữ trên thiết bị iOS và trên mây thông qua các ứng dụng và dịch vụ khác nhau.
https://docs.google.com/document/d/1-84SQMPrKrry9MzNVwRBGxq-i-YBREMcvqPYBh-4t1I/edit?usp=sharing

Công cụ quản lý sự kiện Google Calendar của nhân viên đã nghỉ việc

đăng 18:10, 6 thg 10, 2017 bởi My Lien   [ đã cập nhật 18:11, 6 thg 10, 2017 ]

Quản lý quyền sở hữu các sự kiện trên lịch của nhân viên đã nghỉ việc và đảm bảo rằng các tài nguyên lịch không ở tình trạng bận bởi các sự kiện cũ (của nhân viên đã nghỉ việc) là nhiệm vụ khá thách thức đối với quản trị viên. Khi một nhân viên rời khỏi một tổ chức, quản trị viên có thể
xoá tài khoản hoặc tạm ngừng tài khoản đó trong một khoảng thời gian nhất định trước khi xóa.
https://docs.google.com/document/d/1GFqp-cKx6-TLZKrx0VTq0L4OtMmZXHFSdZxKSH4WWAk/edit?usp=sharing

1-10 of 807