Mẹo G Suite‎ > ‎Mail‎ > ‎

Xác minh 2 bước: Bảo mật mạnh hơn cho tài khoản Google

đăng 18:08, 31 thg 3, 2015 bởi tantu@lvtech.edu.vn   [ cập nhật 22:41, 23 thg 2, 2017 bởi My Lien ]
1. Lý do cần xác minh 2 bước:

Ai đó có thể lấy cắp mật khẩu của bạn dễ dàng hơn bạn nghĩ

 Bất cứ tác vụ phổ biến nào sau đây cũng có thể khiến bạn có nguy cơ bị đánh cắp mật khẩu:

https://2aa508a8-a-9144ef25-s-sites.googlegroups.com/a/lvtech.com.vn/meo---tin-tuc-google-for-work/new-page/chuyendoisanggiaodiennguoidungmoicuagooglegroups/xemthem.png?attachauth=ANoY7co5XCgRHWe_HAR-zl1YoOtbKhHhIfuCuld3J1zk475gqcZ50T9i0v6zYjCB8SnyqhuUdF5csZB8PmtG70S9KRXUyYyWTPPrGb7IpfJfKGFCDEqd2yzKHj4gD2-jnbaKZrDs5LhBxRorQkGX4Jx9nhAz5akwmPFMYnqcvz9VUH7gE6-uO-OK38RtFaOiQhRt1h8jp1QyjI4bZ2pD-k3Lbe96TyjT7eimYTqEU9rYlsuWe07WFsIoozgh2qELj658J_WK2BshLksdz1KhTHb0H8JjfqXAzXR2ow3lBTYI-eSqi2f3cDbTVz1LBG0Y3SjVsVvMTR4n&attredirects=0https://docs.google.com/a/gooapps.edu.vn/file/d/0B6TaBxtNqZBMLVBHQXptWUNnNXM/edit