Mẹo G Suite‎ > ‎Mail‎ > ‎

Vô hiệu hóa tính năng tự động chuyển tiếp thư

đăng 18:53, 31 thg 3, 2015 bởi tantu@lvtech.edu.vn   [ cập nhật 00:20, 7 thg 4, 2015 bởi Thanh Phong Trần ]
Tính năng này không khả dụng đối với phiên bản miễn phí của Google Apps.

Theo mặc định, Gmail cho phép người dùng tự động chuyển tiếp thư đến một địa chỉ khác. Là một quản trị viên, bạn có thể vô hiệu hóa tùy chọn này để ngăn chặn người dùng thiết lập tự động chuyển tiếp.

https://drive.google.com/file/d/0B6TaBxtNqZBMeVMxZFA4TVI0dnc/view?usp=sharing
Comments