Mẹo G Suite‎ > ‎Mail‎ > ‎

Cài đặt định tuyến cho miền hoặc tổ chức

đăng 17:43, 24 thg 1, 2017 bởi My Lien   [ đã cập nhật 17:44, 24 thg 1, 2017 ]
Quản trị viên có thể cấu hình nhiều định tuyến thư và tùy chọn gửi, ví dụ như cấu hình nhiều cổng vào, cổng ra và tùy chọn gửi nội bộ, như gửi kép, nhiều và phân chia. Đồng thời có thể cài đặt chính sách định tuyến khác nhau tùy theo tổ chức.
https://docs.google.com/document/d/1LZoxfhR_G46bFFf_DoUpT_qrjwF1yyBNJXnFncjZhro/edit?usp=sharing