Mẹo G Suite‎ > ‎Hangouts‎ > ‎

Trả lời hoặc từ chối lời mời tham gia Hangout trên máy tính của bạn

đăng 02:08, 31 thg 3, 2015 bởi tantu@lvtech.edu.vn   [ cập nhật 19:50, 6 thg 4, 2015 bởi Thanh Phong Trần ]
Khi ai đó mời bạn tham gia Hangout, lời mời sẽ xuất hiện ở đầu danh sách cuộc trò chuyện cho đến khi bạn trả lời. Một số lời mời có thể là spam sẽ được đưa vào thư mục spam trong phần “Lời mời” trong Cài đặt.

https://drive.google.com/file/d/0B6TaBxtNqZBMNEREbmw0RzNxdHM/view?usp=sharing
Comments