Mẹo G Suite‎ > ‎Hangouts‎ > ‎

Điều chỉnh cài đặt thông báo cho Hangout

đăng 20:01, 4 thg 4, 2015 bởi My Lien   [ cập nhật 19:50, 6 thg 4, 2015 bởi Thanh Phong Trần ]
Bạn có thể điều chỉnh cài đặt thông báo cho từng Hangout mà bạn có.
Thông báo được bật theo mặc định nhưng bạn có thể tắt chúng bất cứ lúc nào

https://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3dmFhQWZyVVpEMjg/view?usp=sharing
Comments