Thông báo có thư mới bằng âm thanh trên Windows 7

đăng 01:59, 31 thg 3, 2015 bởi tantu@lvtech.edu.vn   [ cập nhật 23:24, 26 thg 4, 2015 bởi My Lien ]
Gmail Notifier Plus giúp người dùng kiểm tra thư theo thời gian biểu, nhiều tùy chọn hay giải pháp tối ưu trên Windows 7. Gmail là dịch vụ thư điện tử miễn phí được nhiều người sử dụng hiện nay. Hầu hết người dùng chỉ biết có thư mới khi truy cập vào hộp thư của mình thông qua trình duyệt. Mặc dù đã có một ứng dụng giúp người dùng nhanh chóng biết là mình có thư mới hay không ngay khi đang nạp vào hộp thư, nhưng chưa đủ để người dùng có thể quản lý tức thời hộp thư của mình.


https://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3bnBRQ2wtaXhqcnc/view?usp=sharing
Comments