Khắc phục sự cố ứng dụng Gmail iOS

đăng 02:01, 31 thg 3, 2015 bởi tantu@lvtech.edu.vn   [ cập nhật 00:16, 7 thg 4, 2015 bởi Thanh Phong Trần ]
Nếu bạn gặp sự cố với ứng dụng Gmail iOS, bạn có thể báo cáo lỗi và gửi phản hồi trực tiếp từ ứng dụng, Google sẽ giúp bạn điều tra sự cố. Sau đó, thử các bước khắc phục sự cố bên dưới để khắc phục sự cố.
https://drive.google.com/file/d/0B6TaBxtNqZBMbGo2SHBka1VVUEk/view?usp=sharing
Comments