Đọc tin Google News trơn tru hơn trên MTB iPad và Android

đăng 01:59, 31 thg 3, 2015 bởi tantu@lvtech.edu.vn   [ cập nhật 00:17, 7 thg 4, 2015 bởi Thanh Phong Trần ]
Dịch vụ Google News vừa được cải tiến để làm việc tối ưu trên các MTB như iPad hay Nexus 7, mang thiết kế mới rộng rãi hơn và nêu bật những bài viết chính từ một mục tin tức cụ thể thay vì một danh sách dựa trên nhiều nguồn.

https://drive.google.com/file/d/0B-EVzGeP4RdJWGJtYWdjNG9RcjQ/view?usp=sharing
Comments