Ask the Google Apps

đăng 02:02, 31 thg 3, 2015 bởi tantu@lvtech.edu.vn   [ cập nhật 00:16, 7 thg 4, 2015 bởi Thanh Phong Trần ]
Chỉ với 3 bước, người dùng Google Apps đã có thể thực hiện yêu cầu đối với Google Apps, rất đơn giản:

https://drive.google.com/file/d/0B6TaBxtNqZBMcXVsaV9rNGpNbGs/view?usp=sharing
Comments