Mẹo G Suite‎ > ‎Google Chrome‎ > ‎

Trình khởi chạy ứng dụng

đăng 01:55, 31 thg 3, 2015 bởi tantu@lvtech.edu.vn   [ cập nhật 00:14, 7 thg 4, 2015 bởi Thanh Phong Trần ]
Trình khởi chạy ứng dụng Chrome là trung tâm của tất cả các ứng dụng Chrome của bạn và với trình khởi chạy này, bạn truy cập nhanh vào tất cả các ứng dụng của bạn từ màn hình. Khi bạn cài đặt một ứng dụng từ Cửa hàng Chrome trực tuyến, bạn sẽ có tùy chọn tải Trình khởi chạy ứng dụng. Trình khởi chạy ứng dụng yêu cầu bạn đăng nhập vào Chrome để bật ứng dụng cần truy cập vào tài khoản Google của bạn. 
https://drive.google.com/file/d/0B6TaBxtNqZBMMjU0RlNBX3RMeFE/view?usp=sharing
Comments