Mẹo G Suite‎ > ‎Google Chrome‎ > ‎

Thay đổi ngôn ngữ trên trang Google

đăng 01:51, 31 thg 3, 2015 bởi tantu@lvtech.edu.vn   [ cập nhật 00:15, 7 thg 4, 2015 bởi Thanh Phong Trần ]
Đây là một thủ thuật rất cơ bản và cũng không phải là mới, nhưng nó vẫn hoạt động trong hầu hết các dịch vụ của Google. Nếu bạn muốn thay đổi ngôn ngữ giao diện của một trang Google, khi vào URL của trang chỉ cần thêm:

https://drive.google.com/file/d/0B-EVzGeP4RdJMWhiOFVHUElWNUU/view?usp=sharing
Comments