Mẹo G Suite‎ > ‎Google Chrome‎ > ‎

Chế độ ẩn danh (duyệt web ở chế độ riêng tư)

đăng 01:54, 31 thg 3, 2015 bởi tantu@lvtech.edu.vn   [ cập nhật 00:14, 7 thg 4, 2015 bởi Thanh Phong Trần ]
Đối với những lần mà bạn muốn duyệt web mà không lưu một số thông tin nhất định, bạn có thể sử dụng chế độ ẩn danh trong Google Chrome. Sau đây là cách hoạt động của chế độ ẩn danh


https://drive.google.com/file/d/0B6TaBxtNqZBMTXhSdEVkcTlNa1k/view?usp=sharing
Comments