Mẹo G Suite‎ > ‎Contact‎ > ‎

Khôi phục Google Contact

đăng 00:19, 31 thg 3, 2015 bởi tantu@lvtech.edu.vn   [ cập nhật 19:54, 6 thg 4, 2015 bởi Thanh Phong Trần ]
Nếu bạn thực hiện các thay đổi đối với danh sách liên hệ và bạn muốn hoàn tác, bạn có thể khôi phục toàn bộ danh sách liên hệ về phiên bản đã lưu trước đó. Điều này cho phép bạn hoàn tác những thay đổi như:


https://drive.google.com/file/d/0B-EVzGeP4RdJaW1hNGNkeVdyUms/view?usp=sharing
Comments