Mẹo G Suite‎ > ‎Contact‎ > ‎

Chia sẻ địa chỉ liên hệ bằng cách thay đổi thiết lập danh mục

đăng 00:20, 31 thg 3, 2015 bởi tantu@lvtech.edu.vn   [ cập nhật 19:54, 6 thg 4, 2015 bởi Thanh Phong Trần ]
Google Apps Directory
là danh sách duyệt và tìm kiếm các tên người dùng và địa chỉ email trong tên miền được chia sẻ với tất cả mọi người trong tổ chức.
https://drive.google.com/file/d/0B6TaBxtNqZBMalNmQVJpVk93SWc/view?usp=sharing
Comments