Mẹo G Suite‎ > ‎Contact‎ > ‎

Chia sẻ địa chỉ liên hệ

đăng 00:22, 31 thg 3, 2015 bởi tantu@lvtech.edu.vn   [ cập nhật 19:53, 6 thg 4, 2015 bởi Thanh Phong Trần ]
Delegated contacts (uỷ quyền địa chỉ liên hệ) cho phép người dùng doanh nghiệp ùy quyền truy cập đến các địa chỉ liên lạc trong "My Contacts" của họ mà không cần cấp quyền truy cập vào email hoặc bất cứ ứng dụng nào khác trong tài khoản của họ.
https://drive.google.com/file/d/0B6TaBxtNqZBMRC1xcGhrUzlYTGs/view?usp=sharing
Comments